top
ketels

Bereken uw CO2 reductie

 

Intergas verwarming en TNO

TNO heeft een bepalingsmethode ontwikkeld om de vermindering van de CO2 emissie en het energiegebruik bij vervanging van een "oude" combiketel door een Kombi Kompakt HRE te bepalen.


Als uitgangspunt voor de bepalingsmethode zijn de NEN 5128 en de hiervoor opgestelde gelijkwaardigheidsverklaringen gebruikt. De NEN 5128 vormt de basis voor de welbekende EPN berekeningen. De NEN 5128 is gebaseerd op statistische gemiddelden ten aanzien van klimaat, tapwatergebruik en stookgedrag van bewoners. Een berekeningsresultaat volgens deze norm geeft een verbruik wat gebaseerd is op gemiddelde omstandigheden. Besparingen in een specifieke situatie kunnen zowel in positieve als negatieve zin afwijken van het gemiddelde.


De door TNO ontwikkelde bepalingsmethode komt feitelijk neer op een verschilberekening volgens NEN 5128. Het oude toestel wordt uit de EPN berekening van een willekeurige woning verwijderd en het nieuwe toestel wordt in de berekening geplaatst. Na vervanging van het toestel volgt de verbetering ten aanzien van het gasverbruik, hulpenergiegebruik en de CO2-emissie.

De door TNO ontwikkelde bepalingsmethode is door Intergas uitgewerkt in een eenvoudig uit te voeren berekening, de Intergas CO2- Verbetertool.

Convenant Energiebesparing Corporatiesector
druppels

In het Convenant Energiebesparing Corporatiesector, afgesloten tussen woningcorporaties, verenigd in Aedes, de Woonbond en de ministeries van VROM en WWI staan een aantal vooruitstrevende doelstellingen op het gebied van energiebesparing beschreven.


Eén van de doelstellingen is het besparen van ten minste 20% op het gasverbruik (CO2 uitstoot) in de bestaande sociale huurwoningenvoorraad in de komende 10 jaar.


Het vervangen van een "oude" cv-ketel door een Intergas Kombi Kompakt HRE levert een significante bijdrage aan het realiseren van de geformuleerde milieudoelstellingen. Enerzijds wordt hiermee het energieverbruik voor ruimteverwarming en warm water eenvoudig verlaagd, anderzijds dalen de maandelijkse energiekosten voor huurders. De Intergas Kombi Kompakt HRE geeft met een minimale investering een maximaal rendement in CO2-reductie. Bovendien helpt het toepassen van een Kombi Kompakt HRE in een woning, bestaande woningen op het niveau van Energielabel B te brengen.

Intergas en het milieu

CO2 ofwel kooldioxide is een gas dat in de natuur zelf voorkomt maar is ook een gas dat ontstaat uit verbranding uit natuurlijke brandstoffen, bijvoorbeeld aardgas.


CO2 en overige broeikasgassen versterken het broeikaseffect: de opwarming van de aarde die het natuurlijk evenwicht verstoord. Door gebruik te maken van fossiele brandstoffen zoals het verbranden van aardgas neemt het broeikaseffect toe.


Een huishouden stoot, omgerekend naar CO2, gemiddeld 9 ton CO2 per jaar uit. Deze uitstoot wordt o.a. veroorzaakt door vervoer, gasverbruik en elektriciteit. Gasverbruik voor het verwarmen van de woning en het verwarmen van tapwater is van grote invloed op de CO2 -uitstoot van een huishouden. Bij het stoken van 1m3 aardgas komt ongeveer 1.78 kg CO2 vrij.

Een gemiddeld gasverbruik van 1500 m3 per jaar voor verwarming en warmwater resulteert in een uitstoot van ruim 2.6 ton CO2. Ruim 28% van de totale CO2-uitstoot van een huishouden. Het vervangen van een "oude" cv-ketel door een nieuwe en veel zuinigere HR(E)-ketel kan door een lager gasverbruik voor verwarming en warmwater in sommige gevallen een besparing opleveren van wel 40% in de CO2-uitstoot. Een besparing van ruim1 ton in CO2-uitstoot.

Besparen op het stoken van aardgas door het toepassen van een Kombi Kompakt HRE, levert dus een aanmerkelijke bijdrage in CO2 –reductie..

Maximaal rendement in CO2-verbetering:

de Intergas Kombi Kompakt HRE!

voordeel berekenenHet verminderen van CO2-uitstoot is makkelijker dan vaak gedacht. Wist u dat het eenvoudigweg vervangen van een "oude" cv-ketel door een Intergas Kombi Kompakt HRE-ketel in veel gevallen al een besparing van ruim 40% in CO2-uitstoot kan opleveren?

Een besparing die ruimschoots ligt boven de door de overheid uitgesproken ambitie om minimaal 20% te besparen op de totale CO2-uitstoot in bijvoorbeeld de bestaande sociale huurwoningenvoorraad.

Het toepassen van een Intergas Kombi Kompakt HRE-ketel leidt met een minimale investering tot maximale winst in CO2-reductie. Naast de besparing op CO2-uitstoot levert een Kombi Kompakt HRE bovendien tevens financiële winst op voor de bewoner. Om eenvoudig te kunnen berekenen wat u zou kunnen besparen in CO2 uitstoot introduceert Intergas Verwarming: de CO2-Verbetertool.

Rekenvoorbeelden

Oud toestel:
Conventionele ketel met waakvlam zonder
pompregeling en ventilator
Nieuw Intergas toestel:
Kombi Kompakt HRE 24/18

Daling CO2-emissie:
49.5%
Oud toestel:
VR-toestel CW4 zonder
waakvlam met ventilator en pompregeling
Nieuw Intergas toestel:
Kombi Kompakt HRE 28/24

Daling CO2-emissie:
30.2%
Meer rekenvoorbeelden